Februārī notika Latvijas Tirgotāju asociācijas rīkotais tradicionālais konkurss «Latvijas labākais tirgotājs 2017», kurš tiek organizēts jau kopš 1995. gada. Konkurss ir nekomerciāls un atklāts – tajā var piedalīties jebkurš Latvijas uzņēmums, kurš darbojas tirdzniecības jomā. Konkursa mērķis ir popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus, paaugstināt nozarē strādājošo profesionalitāti un iepazīstināt ar tiem plašu sabiedrību. Konkurss notiek divās kārtās: pirmā kārtā nosaka pilsētu un novadu labākos uzņēmumus, kas tālāk piedalās otrajā kārtā valsts mērogā. No 124 pretendentiem finālā tika izvirzīti 52. Galvenās balvas saņēma 12 uzņēmumi, kuru skaitā iekļuva arī Eirovīns.