SIA „Eliots”  PRIVĀTUMA POLITIKA

 

SIA "Eliots” rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo SIA "Eliots ", vienotais reģistrācijas numurs 40103027910, Rūjienas iela 2A, Rīga, LV-1009 .

 

Nododot SIA „Eliots” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei.

 

Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

 

SIA „Eliots” apstrādā Jūsu personas datus, lai vadītu, attīstītu un analizētu attiecības ar klientiem, kā arī saistībā ar mārketingu un mārketinga akciju organizēšanu un komerciālo piedāvājumu nosūtīšanai.

 

SIA „Eliots” apliecina, ka informācija un personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, u.c, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

Iesniedzot savus datus, Jūs piekritāt ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu datu apstrādes laiku, ka arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

 

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām , izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, ja tas būtu nepieciešams  šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt Jūsu datu dzēšanu.

 

Gadījumā, ja Datu subjekts vēlas pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, vai Jums radušies kādi jautājumi par Jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA „Eliots” pa e-pastu: eirovins@eirovins.lv vai zvanot pa tālruni 67290021.